Националната Гоше Асоциация

Националната Гоше Aсоциация представлява организация, чиято базисна цел е свързана с подпомагането и осъвършенстването на различни лечебни програми за болестта на Гоше.

Учредява се през 1993 г. Работата ѝ е съсредоточена върху разясняването на същността на това заболяване и намирането на нови животоспасяващи медикаментозни препарати.

Другите задачи на Асоциацията са публикуването и разпространението на новости и информационни материали за болните, медиците и организациите, които са заинтересовани от болестта на Гоше.

Болестта на Гоше се проявява при около 1 на 50 000 до 1 на 100 000 човека в общата популация.
 
Тип 1 се среща по-често сред хора, които са от еврейски произход – ашкенази.
 
Тип 1 на болестта на Гоше е налице при 1 на 500 до 1 на 1000 души от ашкеназите и приблизително 1 от 14 ашкенази е носител.
 
Болестта на Гоше тип 2 и тип 3 не са толкова чести.Прочети още на: Болест на Гоше – характеристика на заболяването